چهار پایه

  • کارگردان
  • بازیگران
مستند چهار پایه مستندی از از رسم رسومات کهن عزداری امام حسین (علیه السلام ) است .و گفتگو دراین باب
خلاصه داستان
مستند چهار پایه مستندی از از رسم رسومات کهن عزداری امام حسین (علیه السلام ) است .و گفتگو دراین باب
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران