فیل شعبده باز

The Magician's Elephant

پیتر پسربچه ای یتیم است که به گفته یک فالگیر عجیب غریب، تصمیم می گیرد برای پیدا کردن خواهرش به دنبال یک فیل جادویی برود و...
خلاصه داستان
پیتر پسربچه ای یتیم است که به گفته یک فالگیر عجیب غریب، تصمیم می گیرد برای پیدا کردن خواهرش به دنبال یک فیل جادویی برود و...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان Wendy Rogers
  • بازیگران Pixie DaviesNoah, JupeMandy, PatinkinMiranda, Richardson