عملیات آجیلی 2

The Nut Job 2: Nutty by Nature

در ادامه رویدادهای قسمت قبلی، شهرداری قصد دارد خانه «شرلی» را تخریب کرده و به جای آن، شهربازی احداث کند؛ اما «شرلی» و دوستانش مانع اجرای این تصمیم می‌شوند و ...
خلاصه داستان
در ادامه رویدادهای قسمت قبلی، شهرداری قصد دارد خانه «شرلی» را تخریب کرده و به جای آن، شهربازی احداث کند؛ اما «شرلی» و دوستانش مانع اجرای این تصمیم می‌شوند و ...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان کال برانکر
  • بازیگران مایا رادولف, Jackie Chan, کاترین هایگل, Will Arnett