ماموریت یازدهم

  • کارگردان
  • بازیگران
این مستند رقابت فضایی آمریکا و شوروی حین جنگ سرد را روایت می کند که با پیروزی آمریکا همراه می شود.
خلاصه داستان
این مستند رقابت فضایی آمریکا و شوروی حین جنگ سرد را روایت می کند که با پیروزی آمریکا همراه می شود.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران