درباره ناخوانده زن وشوهری جوان به خاطر شلوغی شهر به روستایی در ایرلند پناه آورده اند متوجه موجودات مرموزی می شوند که درآنجا قبل حضور این زن وشوهر زندگی می کردند
خلاصه داستان
درباره ناخوانده زن وشوهری جوان به خاطر شلوغی شهر به روستایی در ایرلند پناه آورده اند متوجه موجودات مرموزی می شوند که درآنجا قبل حضور این زن وشوهر زندگی می کردند
عوامل و بازیگران
  • کارگردان Jon Wright
  • بازیگران Hannah John-Kamen, Douglas Booth, Colm Meaney