مستند کف سوریه روایت سید محمد حسین خیرالامور از سرزمین شام است. او در این مستند ما را با خود به سوریه می برد تا هرآنچه باید در سوریه را به ما نشان دهد. این سفرنامه روایتیست متفاوت از هرآنچه که قبلا در مورد سوریه شنیده و دیده ایم.
خلاصه داستان
مستند کف سوریه روایت سید محمد حسین خیرالامور از سرزمین شام است. او در این مستند ما را با خود به سوریه می برد تا هرآنچه باید در سوریه را به ما نشان دهد. این سفرنامه روایتیست متفاوت از هرآنچه که قبلا در مورد سوریه شنیده و دیده ایم.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سید محمد حسین خیرالامور
  • بازیگران سید محمد حسین خیرالامور