لیونل مسی:سرنوشت

مسی شاید تنها یکی از پر افتخار ترین قله های فوتبال جهان باشد اما راز رمزهای رسیدن به این جایگاه چه بوده است
خلاصه داستان
مسی شاید تنها یکی از پر افتخار ترین قله های فوتبال جهان باشد اما راز رمزهای رسیدن به این جایگاه چه بوده است
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران لیونل مسی