آقا مرتضی

  • کارگردان
  • بازیگران
آقا مرتضی مستندی در پی شخصیت شناسی شهید اهل قلم مرتض آویتی است که در 7 قسمت توسط سازمان هنری ورسانه ای اوج ساخته شده است
خلاصه داستان
آقا مرتضی مستندی در پی شخصیت شناسی شهید اهل قلم مرتض آویتی است که در 7 قسمت توسط سازمان هنری ورسانه ای اوج ساخته شده است
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران