کافه بازی (سری جدید)

  • همه سنین
  • کارگردان
  • بازیگران
کافه بازی مجموعه ای است از بررسی بازی ها ی چالشی روز به همراه حضور میهمان های ویژه در حوزه استریم ومتخصصان حوزه بازی و فعالیت و تخصص در حوزه ساخت بازی
خلاصه داستان
کافه بازی مجموعه ای است از بررسی بازی ها ی چالشی روز به همراه حضور میهمان های ویژه در حوزه استریم ومتخصصان حوزه بازی و فعالیت و تخصص در حوزه ساخت بازی
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران