فیلم سیسو :داستانی در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم است که با سربازان نازی روبرو می شود سربازان در تلاش برای ربودن طلاهای او هستند اما این معندچی فردی معمولی نیست وبسیار توانمند است و این در گیر منجربه اتفاقی می شودکه ......
خلاصه داستان
فیلم سیسو :داستانی در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم است که با سربازان نازی روبرو می شود سربازان در تلاش برای ربودن طلاهای او هستند اما این معندچی فردی معمولی نیست وبسیار توانمند است و این در گیر منجربه اتفاقی می شودکه ......
عوامل و بازیگران
  • کارگردان جالماری هلاندر
  • بازیگران یورما تومیلا, اکسل هنی, جک دولان, میموسا ویلامو, اونی تومیلا