فیلم فهرست مقدس

فیلم فهرست مقدس روایت گر صد سال قبل از اسلام ویک داستان تاریخی است که در نجران به وقوع پیوسته است و....
خلاصه داستان
فیلم فهرست مقدس روایت گر صد سال قبل از اسلام ویک داستان تاریخی است که در نجران به وقوع پیوسته است و....
عوامل و بازیگران
  • کارگردان محمدامین همدانی
  • بازیگران