برنامه ستاره ساز

استعدادیابی فوتبال نوجوانان ایران در سراسر کشور با حضور خداداد عزیزی، وحید شمسایی و...
خلاصه داستان
استعدادیابی فوتبال نوجوانان ایران در سراسر کشور با حضور خداداد عزیزی، وحید شمسایی و...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران خداداد عزیزی, وحید شمسایی