برنامه ستاره ساز

درباره برنامه ستاره ساز

مجموعه برنامه «ستاره ساز» با موضوع کشف استعدادهای فوتبال و با اجرای «حسین اسدی» به شناسایی ستاره‌های فوتبال ایران در سراسر کشور می پردازد . کارشناسان فصل پنجم «ستاره ساز» خداداد عزیزی ، رضا شاهرودی ، سهراب بختیاری زاده و وحید شمسایی هستند .
خلاصه داستان

درباره برنامه ستاره ساز

مجموعه برنامه «ستاره ساز» با موضوع کشف استعدادهای فوتبال و با اجرای «حسین اسدی» به شناسایی ستاره‌های فوتبال ایران در سراسر کشور می پردازد . کارشناسان فصل پنجم «ستاره ساز» خداداد عزیزی ، رضا شاهرودی ، سهراب بختیاری زاده و وحید شمسایی هستند .
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران خداداد عزیزی, وحید شمسایی