آتش و باد - قسمت بیست و هفتم

  • کارگردان
  • بازیگران
آتش و باد - قسمت بیست دوم روایتی در دل تاریخ است که عشق ، آتش خشم را شعله ور می کند. این سریال با یک جنگ بزرگ ادامه پیدا می‌کند و همزمان پرداخت‌هایی به فراز و فرودهای تاریخی ایران در عصر مشروطه دارد.
خلاصه داستان
آتش و باد - قسمت بیست دوم روایتی در دل تاریخ است که عشق ، آتش خشم را شعله ور می کند. این سریال با یک جنگ بزرگ ادامه پیدا می‌کند و همزمان پرداخت‌هایی به فراز و فرودهای تاریخی ایران در عصر مشروطه دارد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران
قسمت ها