مسابقه قهرمان - قسمت هفدهم

مسابقه قهرمان - قسمت هفدهم رقابت بین نیرو، سرعت عمل و استقامت شرکت‌‌کنندگان از نکات اصلی و مهم آن محسوب می‌شود و در واقع رقابت‌کنندگان با چنین شاخصه‌‌هایی باید برای حضور در مسابقه آماده شوند و با یکدیگر به رقابت بپردازند.
خلاصه داستان
مسابقه قهرمان - قسمت هفدهم رقابت بین نیرو، سرعت عمل و استقامت شرکت‌‌کنندگان از نکات اصلی و مهم آن محسوب می‌شود و در واقع رقابت‌کنندگان با چنین شاخصه‌‌هایی باید برای حضور در مسابقه آماده شوند و با یکدیگر به رقابت بپردازند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان محمد پیوندی
  • بازیگران یوسف تیموری, ایمان قیاسی
قسمت ها