بازمانده یک فیلم سینمایی تاریخی محصول سال 1373 است در مورد نزاع اعراب و اسرائیل در سال 1948، به کارگردانی سیف‌الله داد و بازیگری سلمی المصری، جیانا عید، بسام کوسا، جمال سلیمان و غسان مسعود. سیف‌الله داد فیلمنامه این فیلم را بر اساس داستانی از غسان کنفانی نویسنده فلسطینی به نام بازگشت به حیفا نوشته‌است و موضوع آن به سال 1948 و تشکیل کشور اسرائیل و حکومت آن بر شهر حیفا بازمی‌گردد.
خلاصه داستان:
در فیلم سینمایی بازمانده سال 1948، فلسطین، شهر تحت اشغال حیفا. دکتر سعید به همراه همسرش لطیفه و نوزادشان فرهان در این شهر زندگی می‌کنند.
خلاصه داستان
بازمانده یک فیلم سینمایی تاریخی محصول سال 1373 است در مورد نزاع اعراب و اسرائیل در سال 1948، به کارگردانی سیف‌الله داد و بازیگری سلمی المصری، جیانا عید، بسام کوسا، جمال سلیمان و غسان مسعود. سیف‌الله داد فیلمنامه این فیلم را بر اساس داستانی از غسان کنفانی نویسنده فلسطینی به نام بازگشت به حیفا نوشته‌است و موضوع آن به سال 1948 و تشکیل کشور اسرائیل و حکومت آن بر شهر حیفا بازمی‌گردد.
خلاصه داستان:
در فیلم سینمایی بازمانده سال 1948، فلسطین، شهر تحت اشغال حیفا. دکتر سعید به همراه همسرش لطیفه و نوزادشان فرهان در این شهر زندگی می‌کنند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سیف‌الله داد
  • بازیگران سلمی المصری, جیانا عید, جمال سلیمان, غسان مسعود