مستند ایرانگرد - قسمت 9

در مستند ایرانگرد - قسمت 9 جواد قارایی به نقطه‌ای تاریخی از استان کرمان به نام کشیت سفر کرده است. کشیت نام دهستانی در بخش گلباف شهرستان کرمان در استان کرمان است. قلعه تاریخی کشیت، آبشار کشیت، کلوت‌های کشیت ورودخانه کشیت باعث شده‌است که این بخش به ثبت جهانی برسد، که سالانه گردشگران داخلی و خارجی به کشیت سفر می‌کنند. این منطقه از بافت تاریخی منحصر بفردی نیز برخوردار است و دارای جاذبه گردشگری است.
خلاصه داستان
در مستند ایرانگرد - قسمت 9 جواد قارایی به نقطه‌ای تاریخی از استان کرمان به نام کشیت سفر کرده است. کشیت نام دهستانی در بخش گلباف شهرستان کرمان در استان کرمان است. قلعه تاریخی کشیت، آبشار کشیت، کلوت‌های کشیت ورودخانه کشیت باعث شده‌است که این بخش به ثبت جهانی برسد، که سالانه گردشگران داخلی و خارجی به کشیت سفر می‌کنند. این منطقه از بافت تاریخی منحصر بفردی نیز برخوردار است و دارای جاذبه گردشگری است.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران جواد قارایی