برنامه هفت و نیم

  • کارگردان
  • بازیگران
برنامه هفت و نیم برنامه ای بسیار جذاب است که به تحلیل فیلم و سریال های ایرانی و خارجی می پردازند و همچنین در برخی قسمت ها به حواشی هنرمندان نیز گریزی دارد.
خلاصه داستان
برنامه هفت و نیم برنامه ای بسیار جذاب است که به تحلیل فیلم و سریال های ایرانی و خارجی می پردازند و همچنین در برخی قسمت ها به حواشی هنرمندان نیز گریزی دارد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران