در سریال آتش و باد - قسمت هفدهم اهالی طایفه از یکدیگر می خواهند که به حرفهای خان توجه نشود و با او کجدارو مریز رفتار شود. یکی از اهالی درخواست می کند که هرچه مس و طلا هست به شیراز ببریم و با پول آن برای هر خانوار تعدادی گوسفند بخریم تا رونق به طابفه باز گردد ولی امان از اینکه هیچ مس و طلایی باقی نمانده.
خلاصه داستان
در سریال آتش و باد - قسمت هفدهم اهالی طایفه از یکدیگر می خواهند که به حرفهای خان توجه نشود و با او کجدارو مریز رفتار شود. یکی از اهالی درخواست می کند که هرچه مس و طلا هست به شیراز ببریم و با پول آن برای هر خانوار تعدادی گوسفند بخریم تا رونق به طابفه باز گردد ولی امان از اینکه هیچ مس و طلایی باقی نمانده.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان مجتبی راعی
  • بازیگران محمود پاک نیت, لاله اسکندری, قاسم زارع
قسمت ها