در سریال نون خ 4 - قسمت سیزدهم سلمان قصد دارد عمو کاووس را به دلیل اینکه گاو او را با تیر زده بکشد ولی به او قول می دهند که در صورتی که از اینکار منصرف بشود، شیرین برای ازدواج با او موافقت کند. به دنبال این تصمیم، سلمان با دسته گل به خانه آقا نوری می رود و ...
خلاصه داستان
در سریال نون خ 4 - قسمت سیزدهم سلمان قصد دارد عمو کاووس را به دلیل اینکه گاو او را با تیر زده بکشد ولی به او قول می دهند که در صورتی که از اینکار منصرف بشود، شیرین برای ازدواج با او موافقت کند. به دنبال این تصمیم، سلمان با دسته گل به خانه آقا نوری می رود و ...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سعید آقا خانی
  • بازیگران سیروس میمنمت, سعید آقاخانی, بیژن بنفشه خواه
قسمت ها