برنامه شانتاژ مجموعه ای طنز و آیتمی کوتاه 15 دقیقه ای است که هر هفته در سایت قاصدک دانلود پخش می شود. برنامه شانتاژ ساخته امیر حسین قیاسی است که خود او هم بسیار از قسمت های شانتاژ را بازی می کند در هر قسمت شاهد طنز و آیتم های طنز آلود هستیم که مشکلات اقتصادی و اجتماعی به شکل طنز بازگو می شود..
خلاصه داستان
برنامه شانتاژ مجموعه ای طنز و آیتمی کوتاه 15 دقیقه ای است که هر هفته در سایت قاصدک دانلود پخش می شود. برنامه شانتاژ ساخته امیر حسین قیاسی است که خود او هم بسیار از قسمت های شانتاژ را بازی می کند در هر قسمت شاهد طنز و آیتم های طنز آلود هستیم که مشکلات اقتصادی و اجتماعی به شکل طنز بازگو می شود..
عوامل و بازیگران
  • کارگردان امیر حسین قیاسی
  • بازیگران امیر حسین قیاسی