در سریال آتش و باد قسمت سیزدهم بهادر، کدخدای ایل پوسان با کدخدای طایفه همسایه سرخو، رقابت و مخالفتی دیرینه دارد؛ مدتی است آتش کینه‌ها خاموش شده است تا اینکه سرخو با اعتماد به نفس به خواستگاری دختری زیبا و کم سن و سال بهادر، جهان‌پسند، می‌آید؛ غافل از اینکه قرار است مدتی بعد جهان‌پسند به عقد پسرعموی خود درآید؛ بهادر قاطعانه با این وصلت مخالفت می‌کند و.....
خلاصه داستان
در سریال آتش و باد قسمت سیزدهم بهادر، کدخدای ایل پوسان با کدخدای طایفه همسایه سرخو، رقابت و مخالفتی دیرینه دارد؛ مدتی است آتش کینه‌ها خاموش شده است تا اینکه سرخو با اعتماد به نفس به خواستگاری دختری زیبا و کم سن و سال بهادر، جهان‌پسند، می‌آید؛ غافل از اینکه قرار است مدتی بعد جهان‌پسند به عقد پسرعموی خود درآید؛ بهادر قاطعانه با این وصلت مخالفت می‌کند و.....
عوامل و بازیگران
  • کارگردان مجتبی راعی
  • بازیگران لاله اسکندری, محمود پاک نیت, حسین محجوب
قسمت ها