آتش و باد_قسمت دوازدهم

  • کارگردان
  • بازیگران
آتش و باد_قسمت دوازدهم داستان مربوط به دو طایفه را روایت می‌کند که کدخداهایشان، بهادر و سرخو، رقابت و دشمنی قدیمی‌ای دارند اما حالا سال‌هاست که بینشان آتش‌بس اعلام شده. وقتی سرخو به خواستگاری دختر بهادر می‌رود و از او جواب منفی می گیرد، این دو طایفه باری دیگر در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد.
خلاصه داستان
آتش و باد_قسمت دوازدهم داستان مربوط به دو طایفه را روایت می‌کند که کدخداهایشان، بهادر و سرخو، رقابت و دشمنی قدیمی‌ای دارند اما حالا سال‌هاست که بینشان آتش‌بس اعلام شده. وقتی سرخو به خواستگاری دختر بهادر می‌رود و از او جواب منفی می گیرد، این دو طایفه باری دیگر در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران
قسمت ها