در سریال نون خ 4 - قسمت نهم از ده بالا قرار است برای یکی از دختر های روستا خواستگار بیاید ولی به دلیل اینکه فضای کافی ندارد از آقا نوری درخواست می شود که مراسم در منزل او برگزار شود. سلمان که غذای نذری برای آقا نوری می برد، متوجه می شود که خواستگار در خانه حضور دارد به همین دلیل عصبانی شده و وارد خانه می شود و آقای داماد را کتک می زند و ...
خلاصه داستان
در سریال نون خ 4 - قسمت نهم از ده بالا قرار است برای یکی از دختر های روستا خواستگار بیاید ولی به دلیل اینکه فضای کافی ندارد از آقا نوری درخواست می شود که مراسم در منزل او برگزار شود. سلمان که غذای نذری برای آقا نوری می برد، متوجه می شود که خواستگار در خانه حضور دارد به همین دلیل عصبانی شده و وارد خانه می شود و آقای داماد را کتک می زند و ...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سعید آقا خانی
  • بازیگران سعید آقاخانی, سیروس میمنت
قسمت ها