در سریال نون خ 3 - قسمت شانزدهم تعدادی از مردان روستا که به معدن رفته بودند، بر اثر انفجار آب کم کم وارد معدن می شود به طوریکه ممکن است آنها جان خود را داخل معدن از دست بدهند. در نهایت با کمک نیروهای امدادی آنها می توانند از معدن نجات پیدا کنند.
خلاصه داستان
در سریال نون خ 3 - قسمت شانزدهم تعدادی از مردان روستا که به معدن رفته بودند، بر اثر انفجار آب کم کم وارد معدن می شود به طوریکه ممکن است آنها جان خود را داخل معدن از دست بدهند. در نهایت با کمک نیروهای امدادی آنها می توانند از معدن نجات پیدا کنند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سعید آق خانی
  • بازیگران سعید آقا خانی, شقایق دهقان, سیروس میمنت
قسمت ها