در سریال نون خ 3 - قسمت پانزدهم برای انجام کارهای معدن، ترتیب انفجاری را می دهند ولی در حین انفجار ماشین فریبرز به کلی از بین می رود و همچنین در معدن براثر انفجار آب قطره قطره کف معدن را فرا میگیرد.
خلاصه داستان
در سریال نون خ 3 - قسمت پانزدهم برای انجام کارهای معدن، ترتیب انفجاری را می دهند ولی در حین انفجار ماشین فریبرز به کلی از بین می رود و همچنین در معدن براثر انفجار آب قطره قطره کف معدن را فرا میگیرد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سعید آقاخانی
  • بازیگران سعید آقاخانی, سیروس میمنت, شقایق دهقان
قسمت ها