آتش و باد_قسمت دهم با یک جنگ بزرگ ادامه پیدا می‌کند و همزمان پرداخت‌هایی به فراز و فرود‌های تاریخی ایران در عصر مشروطه دارد. این سریال ورق جدیدی از تاریخ را در معرض نمایش قرار می‌دهد و در آن نگاهی به وقایع و رویدادهای تاریخی در دوران مشروطه می‌اندازد.
خلاصه داستان
آتش و باد_قسمت دهم با یک جنگ بزرگ ادامه پیدا می‌کند و همزمان پرداخت‌هایی به فراز و فرود‌های تاریخی ایران در عصر مشروطه دارد. این سریال ورق جدیدی از تاریخ را در معرض نمایش قرار می‌دهد و در آن نگاهی به وقایع و رویدادهای تاریخی در دوران مشروطه می‌اندازد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان مجتبی راعی
  • بازیگران حسین محجوب, محمود پاک نیت, لاله اسکندری
قسمت ها