در سریال نون خ 3 - قسمت سیزدهم داماد آقا نوری که یک گونی سنگ طلا را از معدن دزدیده و با خود برده است، از ترس اینکه کسی متوجه نشود آنرا به صندوق ماشین فریبرز منتقل می کند. فریبرز هم از همه جا بی خبر توسط پلیس دستگیر می شود و ...
خلاصه داستان
در سریال نون خ 3 - قسمت سیزدهم داماد آقا نوری که یک گونی سنگ طلا را از معدن دزدیده و با خود برده است، از ترس اینکه کسی متوجه نشود آنرا به صندوق ماشین فریبرز منتقل می کند. فریبرز هم از همه جا بی خبر توسط پلیس دستگیر می شود و ...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سعید آقاخانی
  • بازیگران سعید آقاخانی, سیروس میمنت, شقایق دهقان
قسمت ها