در سریال نون خ 3 - قسمت دوازدهم داماد آقا نوری به همراه سلمان به معدن می روند ولی چون آقا نوری متوجه می شود، آنها آقا نوری را در معدن زندانی میکنند. دخترهای آقا نوری در پی پدرشان به معدن می روند و اهالی روستا هم آنها تعقیب می کنند و متوجه می شوند که آن معدن طلا در روستا قرار گرفته و ...
خلاصه داستان
در سریال نون خ 3 - قسمت دوازدهم داماد آقا نوری به همراه سلمان به معدن می روند ولی چون آقا نوری متوجه می شود، آنها آقا نوری را در معدن زندانی میکنند. دخترهای آقا نوری در پی پدرشان به معدن می روند و اهالی روستا هم آنها تعقیب می کنند و متوجه می شوند که آن معدن طلا در روستا قرار گرفته و ...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سعید آقاخانی
  • بازیگران سعید آقاخانی, سیروس میمنت, شقایق دهقان
قسمت ها