در سریال نون خ 3 - قسمت یازدهم اهالی روستا به پیشنهاد سلطانی لیدر تور، در بازار سرمایه سرمایه گذاری کرده اند ولی همگی ضرر کرده اند. از طرفی آقا نوری می خواهد تعداد کارگران خود را کاهش دهد ولی آنها اصرار دارند که برای چیدن داروهای گیاهی کماکان همکاری کنند.
خلاصه داستان
در سریال نون خ 3 - قسمت یازدهم اهالی روستا به پیشنهاد سلطانی لیدر تور، در بازار سرمایه سرمایه گذاری کرده اند ولی همگی ضرر کرده اند. از طرفی آقا نوری می خواهد تعداد کارگران خود را کاهش دهد ولی آنها اصرار دارند که برای چیدن داروهای گیاهی کماکان همکاری کنند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سعید آقا خانی
  • بازیگران سعید آقاخانی, سیروس میمنت, شقایق دهقان
قسمت ها