در سریال نون خ 4 - قسمت هفتم عمو خلیل به خانه آقا نوری می رود و چک هایی را در وجه اهالی روستا می کشد که به عنوان کادو به آنها اهدا کند. ولی آقا نوری از این کار ناراحت اهست چرا که وی فکر میکند خلیل نقشه ی منحوسی در ذهن دارد.
خلاصه داستان
در سریال نون خ 4 - قسمت هفتم عمو خلیل به خانه آقا نوری می رود و چک هایی را در وجه اهالی روستا می کشد که به عنوان کادو به آنها اهدا کند. ولی آقا نوری از این کار ناراحت اهست چرا که وی فکر میکند خلیل نقشه ی منحوسی در ذهن دارد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سعید آقا خانی
  • بازیگران سعید آقاخانی, سیروس میمنت
قسمت ها