در سریال نون خ 3 - قسمت دهم پدر نازنین خانم که وصیت کرده بود دخترش حتما ازدواج کند و او آقا نوری را به عنوان همسر خود معرفی کرده بود، پولی زیادی را به حساب آقا نوری واریز کرده و اکنون که پدر وی فوت کرده، آقا نوری تنها با عقدنامه خود با نازنین خانم میتواند این پول را از حساب برداشت کند.
خلاصه داستان
در سریال نون خ 3 - قسمت دهم پدر نازنین خانم که وصیت کرده بود دخترش حتما ازدواج کند و او آقا نوری را به عنوان همسر خود معرفی کرده بود، پولی زیادی را به حساب آقا نوری واریز کرده و اکنون که پدر وی فوت کرده، آقا نوری تنها با عقدنامه خود با نازنین خانم میتواند این پول را از حساب برداشت کند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سعید آقا خانی
  • بازیگران سعید آقا خانی, شقایق دهقان, سیروس میمنت
قسمت ها