در سریال نون خ 3 - قسمت هفتم نازنین که سال گذشته قرار بود با آق نوری یک ازدواج صوری داشته باشد تا بتواند دل پدرش را به دست بیارد، اکنون مجددا به آقا نوری مراجعه کرده چراکه در انجام امور بانکی مروبط به پدر مرحومش با مشکل مواجه شده است.
خلاصه داستان
در سریال نون خ 3 - قسمت هفتم نازنین که سال گذشته قرار بود با آق نوری یک ازدواج صوری داشته باشد تا بتواند دل پدرش را به دست بیارد، اکنون مجددا به آقا نوری مراجعه کرده چراکه در انجام امور بانکی مروبط به پدر مرحومش با مشکل مواجه شده است.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سعید آقاخانی
  • بازیگران سعید آقا خانی, شقایق دهقان, سیروس میمنت
قسمت ها