انها در سریال نون خ 3 - قسمت چهارم اهالی روستا به دنبال داماد نوری خانزاده هستند. آنها به گرمابه، آرایشگاه می روند تا شاید بتوانند نشانی از فریبرز پیدا کنند. اهالی در ابتدا به سلمان شک میکنند و فکر میکنند که سلمان خواسته رقیب عشقی خود را از میان بردارد.
خلاصه داستان
انها در سریال نون خ 3 - قسمت چهارم اهالی روستا به دنبال داماد نوری خانزاده هستند. آنها به گرمابه، آرایشگاه می روند تا شاید بتوانند نشانی از فریبرز پیدا کنند. اهالی در ابتدا به سلمان شک میکنند و فکر میکنند که سلمان خواسته رقیب عشقی خود را از میان بردارد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سعید آقا خانی
  • بازیگران سعید آقا خانی, شقایق دهقان, سیروس میمنت
قسمت ها