در سریال نون خ - قسمت ششم سلمان متوجه می شود که جاناتان کشته شده است. به همین دلیل از شدت ناراحتی از روستا خارج می شود و به بالای بلندی می رود و خودش را به پایین پرت می کند. اهالی روستا هم به دنبال سلمان می گرددند تا او را پیدا کنند.
خلاصه داستان
در سریال نون خ - قسمت ششم سلمان متوجه می شود که جاناتان کشته شده است. به همین دلیل از شدت ناراحتی از روستا خارج می شود و به بالای بلندی می رود و خودش را به پایین پرت می کند. اهالی روستا هم به دنبال سلمان می گرددند تا او را پیدا کنند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سعید آقاخانی
  • بازیگران سعید آقاخانی, علی صبوری, سیروس میمنت, نداقاسمی
قسمت ها