مسابقه قهرمان قسمت چهارم فصل اول

  • کارگردان
  • بازیگران
مسابقه قهرمان قسمت چهارم در حوزه رشته‌های مختلف ورزشی طراحی شده و شامل مراحل هیجان‌انگیزی می‌شود که شرکت‌کنندگان خود را با چالش‌های متفاوتی مواجه می‌کند.
خلاصه داستان
مسابقه قهرمان قسمت چهارم در حوزه رشته‌های مختلف ورزشی طراحی شده و شامل مراحل هیجان‌انگیزی می‌شود که شرکت‌کنندگان خود را با چالش‌های متفاوتی مواجه می‌کند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران
قسمت ها