در سریال نون خ قسمت چهارم فصل چهارم رامین فود پیشنهاد می دهد که یک گاو را باید به عنوان طعمه قرار دهیم تا گرگ به آن نزدیک شود. چون هیچ گاو دیگری در ده وجود نداشت، آنها به سراغ سلمان رفتند تا گاو او را قرض بگیرند. زمانی که گاو سلمان را در موقعیت قرار می دهند، عمو کاووس اشتباها تیر را به گاو شلیک میکند و گاو را می کشد.
خلاصه داستان
در سریال نون خ قسمت چهارم فصل چهارم رامین فود پیشنهاد می دهد که یک گاو را باید به عنوان طعمه قرار دهیم تا گرگ به آن نزدیک شود. چون هیچ گاو دیگری در ده وجود نداشت، آنها به سراغ سلمان رفتند تا گاو او را قرض بگیرند. زمانی که گاو سلمان را در موقعیت قرار می دهند، عمو کاووس اشتباها تیر را به گاو شلیک میکند و گاو را می کشد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سعید آقاخانی
  • بازیگران سعید آقاخانی, علی صبوری, سیروس میمنت, نداقاسمی
قسمت ها