آتش و باد_قسمت پنجم این سریال ورق جدیدی از تاریخ را در معرض نمایش قرار می‌دهد و در آن نگاهی به وقایع و رویدادهای تاریخی در دوران مشروطه می‌اندازد. داستان مربوط به دو طایفه را روایت می‌کند که کدخداهایشان، بهادر و سرخو، رقابت و دشمنی قدیمی‌ای دارند
خلاصه داستان
آتش و باد_قسمت پنجم این سریال ورق جدیدی از تاریخ را در معرض نمایش قرار می‌دهد و در آن نگاهی به وقایع و رویدادهای تاریخی در دوران مشروطه می‌اندازد. داستان مربوط به دو طایفه را روایت می‌کند که کدخداهایشان، بهادر و سرخو، رقابت و دشمنی قدیمی‌ای دارند
عوامل و بازیگران
  • کارگردان مجتبی راعی
  • بازیگران لالخ اسکندری, محمود پاک نیت, بیوک میرزایی
قسمت ها