در سریال نون خ قسمت اول فصل چهارم گرگی به جان گوسفندهای روستا افتاده است و یکی پس از دیگری آنها را شکار می کند. عمو کاووس در تلاش است تا با تیراندازی به گرگ، مانع شکار گوسفندها شود ولی همه ی تیرهای وی به خطا می رود. در این قسمت، نورالدین به همراه اعضای شورای عقلا در تلاشند تا راهکاری برای اینکار پیدا کنند.
خلاصه داستان
در سریال نون خ قسمت اول فصل چهارم گرگی به جان گوسفندهای روستا افتاده است و یکی پس از دیگری آنها را شکار می کند. عمو کاووس در تلاش است تا با تیراندازی به گرگ، مانع شکار گوسفندها شود ولی همه ی تیرهای وی به خطا می رود. در این قسمت، نورالدین به همراه اعضای شورای عقلا در تلاشند تا راهکاری برای اینکار پیدا کنند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سعید آقاخانی
  • بازیگران سعید آقاخانی, علی صبوری, سیروس میمنت, نداقاسمی
قسمت ها