در سریال آتش و باد_قسمت دوم قصه به رقابت و مخالفت دیرینه بهادر، کد خدای ایل پوسان با کد خدای طایفه همسایه سرخو، بر می‌گردد. « آتش و باد» به کارگردانی مجتبی راعی روایتی در دل تاریخ است که عشق، آتش خشم را شعله ور می‌کند و در واقع ابتدا برای آن نام «جشن سربرون» را انتخاب کرده بودند. این نام به بخشی از خود روایت قصه اشاره دارد، اما حالا در آستانه پخش به «آتش و باد» تغییر نام یافته است.
خلاصه داستان
در سریال آتش و باد_قسمت دوم قصه به رقابت و مخالفت دیرینه بهادر، کد خدای ایل پوسان با کد خدای طایفه همسایه سرخو، بر می‌گردد. « آتش و باد» به کارگردانی مجتبی راعی روایتی در دل تاریخ است که عشق، آتش خشم را شعله ور می‌کند و در واقع ابتدا برای آن نام «جشن سربرون» را انتخاب کرده بودند. این نام به بخشی از خود روایت قصه اشاره دارد، اما حالا در آستانه پخش به «آتش و باد» تغییر نام یافته است.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان مجتبی راعی
  • بازیگران لاله اسکندری, محمود پاک نیت, بیوک میرزایی
قسمت ها