خلاصه داستان: انیمیشن پتسون و فندوس روایت زندگی پتسون پیرمردی است که در یک خانه کوچک و قرمز زندگی می‌کند، وقت خود را صرف خرد کردن چوب، انجام کارهای عجیب و غریب، کار بر روی اختراعات، ماهیگیری و مراقبت از جوجه‌ها می‌کند. به نظر می‌رسد که او همه‌چیز را در زندگی خود دارد. با این حال، بعضی اوقات «پتسون» احساس تنهایی می کند درباره انیمیشن: این انیمیشن محصول کشور مشترک آلمان، دانمارک و سوئد است که به صورت انیمیشن و سریال انیمیشن عرضه شده است.
خلاصه داستان
خلاصه داستان: انیمیشن پتسون و فندوس روایت زندگی پتسون پیرمردی است که در یک خانه کوچک و قرمز زندگی می‌کند، وقت خود را صرف خرد کردن چوب، انجام کارهای عجیب و غریب، کار بر روی اختراعات، ماهیگیری و مراقبت از جوجه‌ها می‌کند. به نظر می‌رسد که او همه‌چیز را در زندگی خود دارد. با این حال، بعضی اوقات «پتسون» احساس تنهایی می کند درباره انیمیشن: این انیمیشن محصول کشور مشترک آلمان، دانمارک و سوئد است که به صورت انیمیشن و سریال انیمیشن عرضه شده است.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان Jørgen Lerdam, Anders Sørensen
  • بازیگران Per Pallesen, Tord Peterson, Lukas Emanuel Kraft