انیمیشن پتسون و فیندوس

Pettson and Findus

انیمیشن پتسون و فندوس _ Pettson and Findus روایت زندگی پتسون پیرمردی است که در یک خانه کوچک و قرمز زندگی می‌کند، وقت خود را صرف خرد کردن چوب، انجام کارهای عجیب و غریب، کار بر روی اختراعات، ماهیگیری و مراقبت از جوجه‌ها می‌کند. به نظر می‌رسد که او همه‌چیز را در زندگی خود دارد. با این حال، بعضی اوقات «پتسون» احساس تنهایی می کند.

انیمیشن پتسون و فندوس دوبله فارسی

انیمیشن پتسون و فندوس محصول کشور مشترک آلمان ، دانمارک و سوئد در سال 2009 است که به صورت انیمیشن و سریال انیمیشن عرضه شده است.
خلاصه داستان
انیمیشن پتسون و فندوس _ Pettson and Findus روایت زندگی پتسون پیرمردی است که در یک خانه کوچک و قرمز زندگی می‌کند، وقت خود را صرف خرد کردن چوب، انجام کارهای عجیب و غریب، کار بر روی اختراعات، ماهیگیری و مراقبت از جوجه‌ها می‌کند. به نظر می‌رسد که او همه‌چیز را در زندگی خود دارد. با این حال، بعضی اوقات «پتسون» احساس تنهایی می کند.

انیمیشن پتسون و فندوس دوبله فارسی

انیمیشن پتسون و فندوس محصول کشور مشترک آلمان ، دانمارک و سوئد در سال 2009 است که به صورت انیمیشن و سریال انیمیشن عرضه شده است.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان Jørgen Lerdam, Anders Sørensen
  • بازیگران Per Pallesen, Tord Peterson, Lukas Emanuel Kraft