داستان فیلم در مورد صداهای درون ذهن یک دختر بچه به نام رایلی است. در طول داستان پنج احساس مهم ذهن او یعنی شادی، غم، خشم، ترس و نفرت در قالب شخصیت هایی، کنترل ذهن رایلی را به دست می گیرند، به این گونه که هر بار یکی از حس های 5 گانه او تحریک شده و کنترل ذهنش را در دست می گیرند و باعث می شوند رایلی رفتارها و واکنش هایی را از خود بروز دهد.
خلاصه داستان
داستان فیلم در مورد صداهای درون ذهن یک دختر بچه به نام رایلی است. در طول داستان پنج احساس مهم ذهن او یعنی شادی، غم، خشم، ترس و نفرت در قالب شخصیت هایی، کنترل ذهن رایلی را به دست می گیرند، به این گونه که هر بار یکی از حس های 5 گانه او تحریک شده و کنترل ذهنش را در دست می گیرند و باعث می شوند رایلی رفتارها و واکنش هایی را از خود بروز دهد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان Pete Docter, Ronnie Del Carmen
  • بازیگران Amy Poehler, Bill Hader, Lewis Black