پاندای کونگ فوکار: افسانه‌های شگفت‌انگیز(Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness) سریال انیمیشنی، محصول آمریکاست که از سال 2011 تولید و انتشار آن آغاز شده است. داستان این سریال مربوط به بعد از اولین فیلم پاندای کونگ فوکار است.
خلاصه داستان:
در این قسمت، قطحی روستا را در برگرفته، چرا که گروهی از دزدها، همه مواد غذایی را می‌دزدند. الان پو و بقیه استادان کونگ فو باید آنان را به سزای اعمالشان برسانند
خلاصه داستان
پاندای کونگ فوکار: افسانه‌های شگفت‌انگیز(Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness) سریال انیمیشنی، محصول آمریکاست که از سال 2011 تولید و انتشار آن آغاز شده است. داستان این سریال مربوط به بعد از اولین فیلم پاندای کونگ فوکار است.
خلاصه داستان:
در این قسمت، قطحی روستا را در برگرفته، چرا که گروهی از دزدها، همه مواد غذایی را می‌دزدند. الان پو و بقیه استادان کونگ فو باید آنان را به سزای اعمالشان برسانند
عوامل و بازیگران
  • کارگردان Michael Mullen, Lane Lueras
  • بازیگران Mick Wingert, Kari Wahlgren, Fred Tatasciore
قسمت ها