فیلم سینمایی مردی از لارامی

یک غریبه در مقابل گله داری بزرگ و پسر دیوانه او قرار گرفته و برای بزرگترین رقیب او مشغول بکار می شود...
خلاصه داستان
یک غریبه در مقابل گله داری بزرگ و پسر دیوانه او قرار گرفته و برای بزرگترین رقیب او مشغول بکار می شود...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان Anthony Mann
  • بازیگران James Stewart, Arthur Kennedy, Donald Crisp