این فصل مربوط به جریانات داخلی و گروهی که به ظاهر خواستار نفوذ در دولت ایالات متحده آمریکا هستند، جک باور از نام فرانک در ابتدای فیلم استفاده می‌کند که بعد از جریانات هیجان‌انگیزی، دوباره جک به فعالیت می‌پرAدازد.
خلاصه داستان
این فصل مربوط به جریانات داخلی و گروهی که به ظاهر خواستار نفوذ در دولت ایالات متحده آمریکا هستند، جک باور از نام فرانک در ابتدای فیلم استفاده می‌کند که بعد از جریانات هیجان‌انگیزی، دوباره جک به فعالیت می‌پرAدازد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان Robert Cochran, Joel Surnow
  • بازیگران Kiefer Sutherland, Mary Lynn Rajskub, Carlos Bernard
قسمت ها