آواتار کورا یک جوان است که از شهر خود در برابر نیروهای اهریمنی در دو دنیای فیزیکی و روحانی محافظت می‌کند
خلاصه داستان
آواتار کورا یک جوان است که از شهر خود در برابر نیروهای اهریمنی در دو دنیای فیزیکی و روحانی محافظت می‌کند
عوامل و بازیگران
  • کارگردان Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko
  • بازیگران Janet Varney, P.J. Byrne, David Faustino
قسمت ها