شبکه ایران جوان

شبکه ایران جوان در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1402 با هدف گسترش فرهنگ جوانی جمعیت به صورت شبکه ی تعاملی در اختیار علاقه مندان قرار داده شده است.