فیلم کوتاه امتیاز آخردرباره خانواده که با مشکلات مالی مواجه هستند تا درمان ناباروری همسر خودرا انجام دهند اما......
خلاصه داستان
فیلم کوتاه امتیاز آخردرباره خانواده که با مشکلات مالی مواجه هستند تا درمان ناباروری همسر خودرا انجام دهند اما......
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سجاد سلیمان نژاد
  • بازیگران مهنازرودساز, احمد شریفی