باشه برای فرد

فیلم کوتاه باشه برای فردا درباره پزشکی است که درمیان دوراهی مانده برای سقط فرزند خود . و بااین چالش مواجه است
خلاصه داستان
فیلم کوتاه باشه برای فردا درباره پزشکی است که درمیان دوراهی مانده برای سقط فرزند خود . و بااین چالش مواجه است
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران سوگل طهماسبی