درحال بارگذاری ...

سپهر


شبکه سپهر اولین شبکه خصوصی سازمان صدا و سیما می باشد که به معرفی برنامه های تلویزیونی و همچنین معرفی اپراتورهای IPTV می پردازد.